Loading
Happy To Discuss About Your Requirement  Get a Quote

Категорија: Колумни

Колумни

Арбитража: премногу рано или премногу модерно?

Економските околности забрзано се менуваат, развојот на пазарот и новите технологии иницираат и бараат адаптибилност и ефикасност на фирмите како би можеле да опстојат и да продолжат да се развиваат. Константно се зборува за конкурентноста на компаниите и нивните капацитети за следење на модерните и иновативните западни пазари, а реалноста дава горчлив вкус дека трчаме на некоја скратена патека , каде неретко се влегува несвесно, избрзано и недоволно запознаени со модерните пазарни услови.

ПРАВНА АНАЛИЗА И СТАВ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ

19.04.2024 Со Решението за распишување избор за претседател на Република Северна Македонија („Службен Весник на РСМ“ бр.37/24), како и Решението за распишување избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија („Службен Весник на РСМ“ бр.37/24), се утврди дека изборите ќе се одржат

Целта и функцијата на корпоративните правници - Непоколебливи заштитници на интересите на компанијата

Од Мартин Алексоски. Добро подготвените корпоративни правници сè повеќе се потребни во светот на бизнисот, каде што промените можат да се случат брзо и без предупредување. Корпоративните правници се неуморните бранители на законските права на организацијата, осигурувајќи се дека одлуките и дејствијата се во согласност со законот. Работата на корпоративните правници е особено важна за развојот и растот на организацијата, како и за нејзините севкупни перформанси.